english turkish

Biz Kimiz ?

Amerikan Kültür Eğitim Kurumları güvencesi ile American Fine Arts and Drama Anaokulları 2-6 yaş grubundaki tüm çocukların sanatsal yeteneklerine ve dil kazanımlarına hitap etmektedir.

Kurumlarımız, fiziki ortamlarındaki kalite ve vermiş olduğu kaliteli eğitim sayesinde; 2011 Yılı Avrupa Birliği Kalite Ödülünü, 2010-2011-2012 Yılları, üç yıl üst üste, Tüketici Kalite Ödüllerini almaya hak kazanmış ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından akredite edilmiş olan, Türkiye’de sadece Amerikan Kültür Eğitim Kurumlarında uygulanan Avrupa Dil Portfolyolsuna uyumlu eğitim sistemi ile tüketici haklarına saygılı bir eğitim modeli sunmaktadır.

American Fine Arts and Drama Anaokulları projesi ile erken çocukluk döneminde motor sistemleri geliştirmenin en doğru yöntemi olan sanat çalışmalarını İngilizce dil eğitimi ile birleştrilerek ortaya çocuklarmızın daha küçük yaşlarda ana dillerine yakın seviyede İngilizce konuşmalarını ve aynı zamanda bu çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkararak istedikleri alanda sanatsal gelişimlerini sağlamaktadır.

Güzel sanatlar bir çocuğun estetik algısının gelişmesinde ve sahip oldğu yeteneklerin keşfedilip geliştirilmesinde büyük öneme sahiptir. Belki geleceğin ressamları, müzisyenleri ya da dansçıları bu alanlarla ilk kez tanışacaklardır. İlerde bu alanlarda çalışmayacak olsalarda zengin bir estetik görüş kazanacak, sanatçı duyarlılığını yaşamlarının en önemli ilk yıllarında kalıcı bir biçimde kazanacaklardır. Sanatın kendilerini ifade etmenin farklı bir yolu olduğunu fark edeceklerdir.

Fine Arts and Drama Anaokulları´nın Farkı

Bilingual Eğitim Sistemimiz (Çift ana dilli eğitim) Gazi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlilerinin takibinde uygulanmakta olup iki farklı dili konuşan ebevyden dil öğrenir gibi eğitim alırlar. Çocukluk döneminde iki kazanımı aynı anda öğrenme şeklinde gerçekleşmektedir. Anne ya da babadan birinin çocukla birinci dille, diğerinin ise sürekli ikinci dille konuşması, çocuğun her iki dili de aynı anda öğrenmesini sağlamaktadır. American Fine Arts and Drama Anaokullarının İngilizce eğitiminde bu sistem ilke edinilmiştir.

Çocuklarımıza İngilizce bir ders olarak değil doğal hayatın akışı içinde farkında olmadan, oynayarak ve konuşarak dil eğitimi verilmektedir. Bu sayede çocuklarımız İngilizce konuşmanın özel bir durum olmadığını, hayatın içinde bir iletişim methodu olduğunu ve öğretmeni ile iletişim kurması için bu methodu kullanması gerektiğini anlar.

American Fine Arts and Drama Anaokullarında zorlama yoktur, eğlence vardır; çünkü hiçbir öğrenci mutlu olmadığı ve eğlenmediği ortamda öğrenemez.

 

** Milli Eğitim Bakanlığı´ nın 2000 yılı Nisan ayında 2511 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 30.03.2000 tarihinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı´ nın 32 numaralı karar sayısına istinaden uygun olarak verilmektedir. 

Fine Arts and Drama Anaokulları´nın Farkı

Bilingual Eğitim Sistemimiz (Çift ana dilli eğitim) Gazi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlilerinin takibinde uygulanmakta olup iki farklı dili konuşan ebevyden dil öğrenir gibi eğitim alırlar. Çocukluk döneminde iki kazanımı aynı anda öğrenme şeklinde gerçekleşmektedir. Anne ya da babadan birinin çocukla birinci dille, diğerinin ise sürekli ikinci dille konuşması, çocuğun her iki dili de aynı anda öğrenmesini sağlamaktadır. American Fine Arts and Drama Anaokullarının İngilizce eğitiminde bu sistem ilke edinilmiştir.

Çocuklarımıza İngilizce bir ders olarak değil doğal hayatın akışı içinde farkında olmadan, oynayarak ve konuşarak dil eğitimi verilmektedir. Bu sayede çocuklarımız İngilizce konuşmanın özel bir durum olmadığını, hayatın içinde bir iletişim methodu olduğunu ve öğretmeni ile iletişim kurması için bu methodu kullanması gerektiğini anlar.

American Fine Arts and Drama Anaokullarında zorlama yoktur, eğlence vardır; çünkü hiçbir öğrenci mutlu olmadığı ve eğlenmediği ortamda öğrenemez.

 

** Milli Eğitim Bakanlığı´ nın 2000 yılı Nisan ayında 2511 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 30.03.2000 tarihinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı´ nın 32 numaralı karar sayısına istinaden uygun olarak verilmektedir. 

American Fine Arts and Drama Anaokullarında İngilizce Eğitimi

Bilingual Eğitim Sistemimiz (Çift ana dilli eğitim) Gazi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlilerinin takibinde uygulanmakta olup iki farklı dili konuşan ebevyden dil öğrenir gibi eğitim alırlar. Çocukluk döneminde iki kazanımı aynı anda öğrenme şeklinde gerçekleşmektedir. Anne ya da babadan birinin çocukla birinci dille, diğerinin ise sürekli ikinci dille konuşması, çocuğun her iki dili de aynı anda öğrenmesini sağlamaktadır. American Fine Arts and Drama Anaokullarının İngilizce eğitiminde bu sistem ilke edinilmiştir.

Çocuklarımıza İngilizce bir ders olarak değil doğal hayatın akışı içinde farkında olmadan, oynayarak ve konuşarak dil eğitimi verilmektedir. Bu sayede çocuklarımız İngilizce konuşmanın özel bir durum olmadığını, hayatın içinde bir iletişim methodu olduğunu ve öğretmeni ile iletişim kurması için bu methodu kullanması gerektiğini anlar.

American Fine Arts and Drama Anaokullarında zorlama yoktur, eğlence vardır; çünkü hiçbir öğrenci mutlu olmadığı ve eğlenmediği ortamda öğrenemez.

 

** Milli Eğitim Bakanlığı´ nın 2000 yılı Nisan ayında Tebliğler Dergisinde yayınlanan 30.03.2000 tarihinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı´ nın 32 numaralı karar sayısına istinaden uygun olarak verilmektedir. 

American Fine Arts and Drama Anaokullarında İngilizce Eğitimi

Bilingual Eğitim Sistemimiz (Çift ana dilli eğitim) Gazi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlilerinin takibinde uygulanmakta olup iki farklı dili konuşan ebevyden dil öğrenir gibi eğitim alırlar. Çocukluk döneminde iki kazanımı aynı anda öğrenme şeklinde gerçekleşmektedir. Anne ya da babadan birinin çocukla birinci dille, diğerinin ise sürekli ikinci dille konuşması, çocuğun her iki dili de aynı anda öğrenmesini sağlamaktadır. American Fine Arts and Drama Anaokullarının İngilizce eğitiminde bu sistem ilke edinilmiştir.

Çocuklarımıza İngilizce bir ders olarak değil doğal hayatın akışı içinde farkında olmadan, oynayarak ve konuşarak dil eğitimi verilmektedir. Bu sayede çocuklarımız İngilizce konuşmanın özel bir durum olmadığını, hayatın içinde bir iletişim methodu olduğunu ve öğretmeni ile iletişim kurması için bu methodu kullanması gerektiğini anlar.

American Fine Arts and Drama Anaokullarında zorlama yoktur, eğlence vardır; çünkü hiçbir öğrenci mutlu olmadığı ve eğlenmediği ortamda öğrenemez.

 

** Milli Eğitim Bakanlığı´ nın 2000 yılı Nisan ayında Tebliğler Dergisinde yayınlanan 30.03.2000 tarihinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı´ nın 32 numaralı karar sayısına istinaden uygun olarak verilmektedir. 

Avrupa Dil Portfolyosu (Pasaportu)

Avrupa Konseyi tarafından alınan kararlarla bir çok konuda standartlaşmaya gidildiği üzere yabancı dil öğretiminde de ortak bir standarta ihtiyaç duyulmuştur. Avrupa Dil Portfolyosu; okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusunda edindikleri tecrübe ile yaşadıkları kültürel deneyimlerin tamamını kaydedip ifade edebilcekleri bir dökümandır. Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework) dayalı bir değerlendirme sistemidir.

American Fine Arts and Drama Anaokullarımız da kullanılan yaş gruplarına göre farklılık gösteren (çünkü her yaş grubundaki çocuklarımızın dil becerileri farklılık göstermektedir) Avrupa Dil Pasaportu küçük yaştaki çocuklarımızı eğlendirici ve teşvik edici şekilde ilgisini çekmek üzere görsellik ve renklilik açısından tüm ögeleri içinde barındırmaktadır. Portfolyo, faklı yaş gruplarını hedefleyen 3 ayrı pasaport şeklinde sunulmaktadır;

3-4 yaş arası çocuklar

4-5 yaş arası çocuklar

5-6 yaş arası çocuklar

Bu portfolyolar,daha sonraki dönem yönelik okuma ve yazma becerilerinin gelişimine hazırlık sürecini de içerisinde barındırarak; asıl olarak dinleme ve konuşma becerilerinin gelişmesine odaklanmaktadır.

Organik Gıda Ürünleri ve HİJYEN
2 - 3 Yaş

 • Daha bağımsızdırlar.
 • Özerkliklerini ispata çalışırlar.
 • Ben merkezcidirler.
 • İki seçenekten birini tercih ederler.
 • Akran ilişkileri gelişmeye başlar.
 • Dil gelişimleri hızlıdır.
 • 2.5 –3 yaşta ortalama 200 sözcük üretirler.
 • Gramer kurallarına uygun konuşma gelişmeye başlarlar.
 • Şahıs zamirlerini ve çoğul eklerini kullanmaya başlarlar.
 • Sürekli soru sorarlar.
 • Basit öyküleri dinlerler.
 • Eleştirme becerisini geliştirmeye devam ederler.
 • Ana renkleri tanımaya başlarlar.
 • Büyük –küçük nesneleri ayırt etmeye başlarlar.
 • Kalem kullanarak dairesel çizgiler çizerler.

Organik Gıda Ürünleri ve HİJYEN
3 - 4 Yaş

Davranışları daha dengeli ve olumludur.

Akranları ile beraber oynarlar.

Adlarını ve cinciyetlerini söylerler.

Telefonda tanıdıkları biri ile konuşurlar.

Sözcük dağarcıklarında ortalama 300 sözcük vardır.

Zaman belirten sözcükleri kullanmaya başlarlar.

4 kelimeli cümleler kurarlar.

Konuşmaları belli ölçüde gramer kurallarına uygundur.

Basit öyküler anlatırlar.

Zengin hayal gücüne sahiptirler.

Ayırt etme ve eleştirme becerileri gelişir.

Nesnelerin benzer yada farklıolduğunu söylerler.

Yer bildiren terimleri anlarlar.

6 parçalı bul-yap tamamlarlar.

Ana renkleri isimlendirirler.

Basit insan figürü çizerler.

Kağıt üzerine çizilmiş düz bir çizgi üzerinden makasla kesebilirler.

iki ellerini koordineli olarak kullanamya başlarlar.

El tercihleri belirgindir.

Organik Gıda Ürünleri ve HİJYEN
4 - 5 Yaş

Akranları ve yetişkinlerle iletişimlerinde başarılıdırlar.

Kuralları anlar ve uygularlar.

Sorumluluk almkatan hoşlanırlar.

Yetişkin desteğine daha az ihtiyaç duyup daha bağımsızdırlar.

Duygusal yönden daha dengelidirler.

Gramer kurallarına uygun konuşurlar.

Karmaşık cümleler üretirler.

Kitaplara yoğun ilgi duyarlar.

Sembollerle - sözler arasındaki ilgiyi kavramöaya başlarlar.

Olayların nedenleri ve sonuçları ile yakından ilgilenirler.

Kavram gelişimleri hızlıdır.

Sayıların anlamlarını kavramaya başlarlar.

1-10 arası rakamları sıraya dizerler.

8 rengi tanırlar.

Kendi kendine yemek yerler ve dişlerini fırçalarlar.

Çoğu giysilerini kendileri giyer ve çıkarırlar.

Kalemi becerili olarak tutarlar.

Köşeli şekiller çizerler.

İnsan, ağaç ve ev figürleri çizerler.

Organik Gıda Ürünleri ve HİJYEN
5 - 6 Yaş

Yetişkin diline yakın dil becerisine sahiptirler.

Bilmedikleri sözcüklerin anlamlarını sorarlar.

Önce düşünür, sonra konuşurlar.

Espri anlayışları gelişmeye başlar.

Sohbetlere katılırlar.

Öykü anlatırlar.

Daha mantıklı düşünce yapısına sahiptirler.

Kavram bilgileri oldukça fazladır.

Bazı zaman kavramlarını kazanırlar.

 Sağlarını ve sollarını bilirler.

50´ye kadar sayarlar.

5 biçimde toplama-çıkarma yaparlar.

Bazı paraları tanırlar.

İsimlerini yazarlar.

10 sözcüğü okuyabilirler.

Öğrenmeye ve keşfetmeye çok isteklidiler.

Giyinme - soyunma, beslenme, temizlik, kendilerine çeki düzen verme gibi özbakım ihtiyaçlarını karşılarlar.

Kalemi, makası, fırçayı ustalıkla kullanırlar.

Boyama, çizme, kesme, katlama, yapıştırma gibi etkinlikleri beceriyle yaparlar.

Resimlerinde kompozisyonler oluştururlar.